Teulu'r Gymwynas Olaf

Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched

Author: Gwilym Price.

Series: Cyfres Syniad Da

In Teulu'r Gymwynas Olaf members of a family of undertakers give us an insight into the duties, customs and requirements of their occupation. 54 black-and-white images.

 

Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched

Awdur: Gwilym Price.

Cyfres: Cyfres Syniad Da.

Yn Teulu'r Gymwynas Olaf cawn aelodau o un o gwmnïau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr. 54 llun du-a-gwyn.

'Yng nghanol bywyd yr ydym mewn angau.' Geiriau adnabyddus o'r Llyfr Gweddi Cyffredin, geiriau y bydd pawb ohonom yn gyfarwydd â'u clywed. Fe wnânt ein hatgoffa nad ydym fyth ymhell oddi wrth farwolaeth. Atgoffant ni nad yw bywyd a marwolaeth ond dwy ochr i'r un geiniog.


Mae trafod marwolaeth ac angladd yn dal yn rhyw fath o tabŵ, rhywbeth gwaharddedig. Ond yn Teulu'r Gymwynas Olaf cawn aelodau o un o gwmnïau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr.
Mae hon yn gyfrol ddadlennol sydd heb fod yn dywyll. Yn wir cawn yma ac acw gryn hiwmor. Crynhoir y cyfan yn gryno gan yr ieuengaf yn y busnes, Rhys gyda'r geiriau: 'Mae delio â'r meirw yn ffordd o fyw i ni...'

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845275242
9781845275242

You may also like .....Falle hoffech chi .....