Teulu Lord Bach

Author: Geraint V. Jones.

 An ambitious novel encompassing four generations and four wars in the 20th century. While the sons of Blaendyffryn have to face their fate, whether they're at the quarry, in the army, down the coal-mine or in the air force, they must be brave, each one of them in their own way. But fate is such a brutal force, as the Lòrd Bach family already know.

 

Awdur: Geraint V. Jones.

Nofel uchelgeisiol yn cwmpasu pedair cenhedlaeth a phedwar rhyfel yn ystod yr ugeinfed ganrif. Wrth i feibion Blaendyffryn wynebu eu ffawd, boed honno yn y chwarel, yn y fyddin, yn y lofa neu yn y llu awyr, rhaid iddynt fod yn ddewr, bob un yn ei ffordd ei hun. Ond meistres greulon yw ffawd, fel y gŵyr teulu Lòrd Bach yn dda.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848510173
9781848510173

You may also like .....Falle hoffech chi .....