Terfysg, Neb yn Aros

‘Neb yn Aros’, by the promising Anglesey based band, Terfysg, was recorded at the Sain studio in Llandwrog in March 2015 as their debut single with the Music magazine, Y Selar's Singles Club.

The single is the fifth release by the magazines Singles Club and follows successful releases acts like Estrons, Henebion and Ysgol Sul. 

“We came across Terfysg a few months ago and think they’re a very exciting Young band” said Owain Schiavone of Y Selar.

“All the members are really talented, they are a very tight act considering they’ve only been together for a short time, and they have a very full and fresh sound.”

The band’s frontman, Dewi Erwan is very glad of the opportunity to release their début single via the Singles Club and explains that this has already led to them being offered a recording contract.

“We want to thank Y Selar for the opportunity to record this single, which has directly enabled us to secure a recording contract to release an EP with Sain, and play lots of gigs in the process.”


“We’d also like to thank those who’ve supported us from the beginning – our dear fans!”

Who are Terfysg?
Terfysg ar a 5 piece act from Anglesey.

The members are Aeron Jones (guitar) and Sion Gwilym (drums) from Llangefni, Ioan Gwyn (bass guitar) from Star, James Jones (keyboards) from Llangoed, and Dewi Erwan (lead vocal and guitar) from Brynteg.

They’ve been together as a band since August 2014 and describe their musical influences as various, ranging from rock to punk, metal to folk.

 

Tracks -

01. Neb yn Aros 

Dyma sengl cyntaf y band roc ifanc o Fôn, Terfysg.  Y sengl yma ydy'r bumed i’w rhyddhau fel rhan o gynllun Clwb Senglau’r Selar, ac mae’n dilyn llwyddiant senglau cyntaf grwpiau fel Estrons, Henebion ac Ysgol Sul fel rhan o’r clwb. 

“Rydan ni wedi dod ar draws Terfysg ers rhai misoedd ac yn credu eu bod nhw’n grŵp ifanc addawol dros ben” meddai Owain Schiavone o’r Selar.

“Mae’r aelodau i gyd yn hynod o dalentog, maen nhw’n dynn eithriadol o ystyried eu bod nhw’n fand ers cyfnod mor fyr, ac mae ganddyn nhw sŵn llawn a ffresh.”


Mae canwr y grŵp, Dewi Erwan yn falch iawn o’r cyfle i recordio a rhyddhau eu sengl gyntaf gyda Chlwb Senglau’r Selar ac yn egluro ei fod wedi arwain at gytundeb recordio’n barod.  “Da ni isho diolch yn fawr i’r Selar am y cyfle i recordio’r sengl yma, sydd wedi’n galluogi ni i ennill contract recordio efo Sain i ryddhau EP, a chael lot o gigs yn y broses.  
“Hefyd, diolch i bawb sydd wedi’n cefnogi o’r dechra – yr annwyl ffans!”

Pwy ydy Terfysg?
Mae Terfysg yn grŵp 5 aelod sy’n dod o Ynys Môn.

Yr aelodau ydy Aeron Jones (gitâr) a Sion Gwilym (drymiau) o Langefni, Ioan Gwyn (gitâr fas) o Star, James Jones (allweddellau) o Langoed, a Dewi Erwan (prif lais a gitâr) o Frynteg.


Maen nhw gyda’i gilydd fel band ers Awst 2014 ac yn disgrifio eu sŵn fel un eang, gan ddwyn dylanwadau o gerddoriaeth roc, pync, metal a gwerin.

Trac -

01. Neb yn Aros

£0.99 -Code(s)Rhifnod: RASAL LL024
RASAL LL024

You may also like .....Falle hoffech chi .....