Personalised Rainbow Teddy BearTedi Enfys Personol

This personalised rainbow teddy bear in a t-shirt is the perfect way to reach out to a loved one no matter how far away they are.  This teddy bear is a little something to show them how much you care about them.

This teddy can be personalised with a name up to 12 characters long.

Personalisation will appear in UPPERCASE regardless of how it is entered.

Bear is suitable for ages 36 months and over.

Perfect for any occasion.

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 2nd class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.

Warning: please double check your personalisation, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Codwch galon rhywun arbennig gyda'r tedi bach yma sydd yn gwisgo siwmper bychan gydag enw o'ch dewis.

Gallwch roi enw hyd at 12 llythyren arno.


Bydd y 'sgrifen ar yr eitem yma yn ymddangos mewn PRIF LYTHRENNAU i gyd.

 

Mae'r tedi yma yn addas ar gyfer unrhyw un dros 36mis oed.


Perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.

 

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost ail ddosbarth, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£16.99 -Code(s)Rhifnod: P0210C98
P0210C98

You may also like .....Falle hoffech chi .....