Te yn y Grug

Author: Kate Roberts.

Eight stories focusing on a girl's childhood in the slate-quarrying district of Nantlle in North Wales by the foremost Welsh storywriter of the twentieth century. First published in 1959. Reprint of the Gwasg Gee 2004 edition; ISBN 9781904554011.

 

Awdur: Kate Roberts.

Nifer o storiau am blant (ond nid i blant) yn byw ar lechweddau mynyddoedd sir Gaernarfon yn nhro'r ugeinfed ganrif. Plant naturiol ydynt a chyfyng eu byd, yn derbyn caredigrwydd a chreulondeb, yn greulon a charedig eu hunain, yn gweddïo ac yn rhegi bob yn ail. Trwy feddyliau a siarad y plant cawn gip clir a chynnil ar eu rhieni a phobl eraill yr ardal. Argraffiad newydd.

Straeon -

Gofid
Y Pistyll
Marwolaeth Stori
Te yn y Grug
Ymwelydd i De
Dianc i Lundain
Dieithrio
Nadolig y Cerdyn

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....