Taro Nôl

Author: Tom Palmer; Welsh Adaptation: Mari George.

Series: Cyfres Academi Pêl-Droed.

Yunis Khan is a talented striker who hopes to become a successful footballer. To please his father, he works through the night to complete his schoolwork, until things go wrong. Mari George's Welsh adaptation of Football Academy: Striking Out is part of a new series about young, promising footballers who yearn to make their dreams come true.

**** COVID-19 NOTICE ... If you’re reading this notice against a particular product, unfortunately it means that we don’t have this item in stock sorry.  But if you wish to place an order, you are welcome to do so and we will order it for you, and despatch as soon as it comes into stock.  Our suppliers are working with a significant reduction in staffing levels and we as a shop must reach a particular order value before they are sent to us.  Therefore, please be patient, and we will do our best in getting this item to you as soon as we can.  Thank you.

 

Awdur: Tom Palmer; Addasiad Cymraeg: Mari George.

Cyfres: Cyfres Academi Pêl-Droed.

Mae Yunis Khan yn ymosodwr dawnus sydd am fod yn bêl-droediwr llwyddiannus. Er mwyn plesio ei dad drwy lwyddo yn yr ysgol, mae'n gweithio drwy'r nos i gwblhau ei waith ysgol, hyd nes bod pethau'n mynd o chwith. Addasiad Cymraeg Mari George o Football Academy: Striking Out, sy'n rhan o gyfres newydd am bêl-droedwyr addawol sy'n ysu am wireddu eu breuddwydion.

**** RHYBUDD COVID-19 ... Os yn darllen y nodyn yma yn erbyn cynnyrch penodol, mae’n golygu nad ydy’r eitem yma mewn stoc gennym mae’n ddrwg iawn gennym.  Ond os yn dymuno gosod archeb am gopi, croeso i chi wneud hynny a byddwn yn archebu un ar eich cyfer, ac yn ei ddosbarthu atoch cyn gynted ag y daw i stoc.  Mae’n cyflenwyr ni yn gweithio gydag gostyngiad sylweddol mewn lefelau staffio, ac mae’n rhaid i ni fel siop gyrraedd troethwy arbennig cyn bo modd i’r archebion gael eu dosbarthu atom.  Plîs byddwch yn amyneddar; a byddwn yn gwneud ein gorau i'w dosbarthu cyn gynted ag y bo modd.  Cadwch yn saff.  Diolch. 

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785621673
9781785621673

You may also like .....Falle hoffech chi .....