Tapas

Author: Various.

A volume of short stories by various authors on the theme of holidays and travel. The contributors are: Manon Eames, Grace Roberts, Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Wyn Williams, Guto Dafydd, Janice Jones, Eleri Llewelyn Morris.

 

Awdur: Amrywiol.

Cyfrol o straeon byrion gan nifer o awduron ar thema gwyliau a theithio. Y cyfranwyr yw Manon Eames, Grace Roberts, Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Wyn Williams, Guto Dafydd, Janice Jones, ac Eleri Llewelyn Morris.

 

Cyfrol o straeon byrion am wyliau a theithio yw Tapas. Mae yma wyth stori gan awduron sydd wedi hen ennill eu plwyf a rhai enwau cymharol newydd – Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Manon Eames, Grace Roberts, Janice Jones, Guto Dafydd, Manon Wyn Williams ac Eleri Llewelyn Morris.

Mae teitl y gyfrol yn addas iawn ar gasgliad o straeon am wyliau a theithio. Ac fel tapas, ceir yma amrywiaeth – rhywbeth at ddant pawb. Fel unrhyw gyfrol o straeon byrion mae’n bosibl darllen un neu fwy o'r straeon ar y tro, a hynny mewn unrhyw drefn, gan bori rŵan ac yn y man neu ddarllen y cyfan mewn un pryd blasus!

Mae’r awduron wedi mynd i’r afael â’r thema mewn ffyrdd amrywiol. Mae straeon Bethan Gwanas, Ioan Kidd, Guto Dafydd ac Eleri Llewelyn Morris yn ein cludo i’r Maldives, Barcelona, Tenerife ac India; straeon Janice Jones a Manon Wyn Williams wedi’u lleoli yng Nghymru a stori Grace Roberts yn cynnwys elfennau o Gymru a thramor. Ond nid y lleoliadau penodol yw canolbwynt y straeon hyn ond y berthynas rhwng pobl a’i gilydd. Mae treulio gwyliau neu fynd ar daith efo rhywun arall, boed hwnnw neu honno'n ffrind neu’n aelod o’r teulu, yn gallu bod yn straen, yn gallu rhoi prawf ar berthynas ac mae rhywun yn cael gweld agwedd newydd ar bersonoliaeth cyd-deithwyr ac yn dysgu pethau newydd amdanynt.

Mae arddull yr awduron yn amrywio – a safon y straeon yn amrywio hefyd. Mae stori Manon Wyn Williams, er enghraifft, yn defnyddio iaith lafar iawn; Bethan Gwanas yn sgwennu’n hwyliog a rhwydd, fel sy’n nodweddiadol ohoni hi; ac arddull Ioan Kidd yn ein denu i ddinas hudol Barcelona. Mae ambell stori’n rhy hir – wedi’r cyfan, mae cynildeb yn rhinwedd mewn ysgrifennu da. Ond mae yna rywbeth da ym mhob stori, a sawl neges yma hefyd. Ac mae’n braf gweld cyfle’n cael ei roi i awduron llai cyfarwydd yn ogystal â’r enwau mwy profiadol. Dyma gyfrol ysgafn y gallwch ei mwynhau yn unrhyw le – boed ar draeth braf, wrth dorheulo wrth y pwll nofio, neu’n swatio o flaen y tân yn breuddwydio am eich gwyliau nesaf.

Nest Gwilym

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£6.95 -



Code(s)Rhifnod: 9780860742814
9780860742814

You may also like .....Falle hoffech chi .....