Tablau Lluosi Codwch-y-Fflap

A very useful mathematics book for children that are learning their tables in the Foundation Phase and Key Stage 2. Tablau Lluosi includes cartoon images on different themes from outer space to pirates. Tablau Lluosi also includes fun questions that will teach children why learning their times tables will be useful in day to day life. 

 

Llyfr mathemateg hynod o ddefnyddiol ar gyfer plant sy'n dysgu tablau yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae Tablau Lluosi yn cynnwys lluniau cartŵn ar themâu gwahanol megis y gofod a môr-ladron. Mae Tablau Lluosi hefyd yn cynnwys cwestiynau llawn hwyl a fydd yn dysgu plant pam fod tablau lluosi yn ddefnyddiol mewn bywyd bob dydd.

Ar gyfer yr ysgol, neu yn y cartref dyma ganllaw ar sut i ddysgu tablau lluosi yn ddi-boen! Gyda dros 125 fflap i’w codi i ddod o hyd i’r atebion oddi tano, mae Tablau Lluosi yn llyfr hwylus ar gyfer rhieni a phlant. Gallwch hefyd ddefnyddio’r peiriant rhifo i ateb UNRHYW gwestiwn lluosi a phrofi’ch cof ar y diwedd gyda Her y Tablau. Ceir awgrymiadau ar sut i ddysgu tabl 2x i dabl 12x a dyma’r ateb ar gyfer dysgu’r tablau mewn modd hwyliog i’r rai lle mae mathemateg yn boen.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781909666467
9781909666467

You may also like .....Falle hoffech chi .....