Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia - A Fi

Author: Carl Clowes.

The autobiography of the outspoken Carl Clowes, a local, national and international figure, wellknown for his contribution to Welsh language campaigns and as a founder of the Welsh language centre at Nant Gwrtheyrn.

 

Awdur: Carl Clowes.


Hunangofiant gan ffigwr o bwys nad yw'n ofn dweud ei ddweud. Mae Carl Clowes yn adnabyddus yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei frwydrau dros yr iaith ac yn sylfaenydd Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn.

 

Symudodd Dr Carl Clowes o Fanceinion yn y '70au i redeg practis meddygol ar ei ben ei hun. Roedd ef a'i wraig yn benderfynol o fagu eu plant trwy'r Gymraeg. Daeth wyneb yn wyneb â chymuned yn Llanaelhaearn oedd yn wynebu anawsterau mawr, a theimlodd bod yn rhaid ibethau newid. Dyna ddechrau sawl menter a brwydr y maent yn cynnwys sefydlu canolfan iaith Nant Gwrtheyrn.

Roedd bygythaid y byddai ysgol y pentref yn cau ac roedd angen mawr am gyfleoedd gwaith os oedd yr ardal am oroesi. Dyna sut ddechreuwyd menter y Nant ac yn 1978 daeth Carl yn Gadeirydd a sefydlydd ymddiriedolaeth a fu'n gyfrifol am droi hen bentref chwarelyddol datfeiliedig ar arfordir Gwynedd yn Ganolfan Genedlaethol Iaith a Threftadaeth. Cynhaliwyd y cyrsiau dysgu Cymraeg cyntaf yno yn 1982 a bellach gwelwyd rhyw 30,000 o bobl yn ymdrochi yn awyrgylch unigryw y Nant.

Bu ynghlwm â sawl brwydr ieithyddol, sy'n cynnwys dod â chyrff at ei gilydd i ymgyrchu i sicrhau undod o blaid Deddf Iaith Newydd.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784611576
9781784611576

You may also like .....Falle hoffech chi .....