Personalised Festive Fawn Wooden Star DecorationSeren Nadoligaidd

Our Personalised Festive Fawn Star Decoration is perfect for a special gift at Christmas.

Personalise this Wooden Star Decoration with any name up to 12 characters.

Star shaped decoration is made from wood and has a rustic finish to it, which may result in some slight imperfections.

Comes supplied with a ribbon attached, ready to hang.  Ribbon colour may vary.

Ideal for Christmas.

Due to the font type used please refrain from using all capitals in your personalised message. If the message is all in capitals you will find the personalisation extremely difficult to understand and may even result in personalisation being missed off the product. Many thanks for your cooperation.

Weight: 0.043kg

Height: 15cm

Width: 15cm

Depth: 0.4cm

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 1st class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product. 

 

 

Dyma seren hyfryd wedi ei phersonoleiddio gydag enw - anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig.

Gallwch bersonoleiddio'r seren yma gydag enw hyd at 12 llythyren.

Mae'r addurn seren yma wedi ei wneud o bren gyda theimlad garw a all arwain at rai amherffeithiadau bychan.

Wedi ei gyflenwi gyda rhuban ynghlwm yn barod i'w arddangos.  Gall lliw'r rhuban amrywio.

Anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig!

Oherwydd y math o ffont a ddefnyddir ar yr eitem yma, does dim modd defnyddio PRIF LYTHRENNAU yn unig.  Os bydd y neges mewn Prif Lythrennau i gyd, bydd yn hynod o anodd ei deallt a gall peth o'r neges fod ar goll ar yr eitem.  Diolch am eich cyd-weithrediad.

Pwysau: 0.043 KG

Uchder: 15 CM
Lled: 15 CM
Dyfnder: 0.4CM

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost dosbarth cyntaf, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.
Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan mai fel hyn y bydd yn ymddangos ar y cynnyrch, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£9.99 -Code(s)Rhifnod:
P1011D02

You may also like .....Falle hoffech chi .....