Sain y Werin

20 Welsh folk melodies arranged for harp and flute.

Especially suited to those studying the harp, piano, flute and violin.

This collection is in answer to the growing demand for popular arrangements for the harp. Here Meinir Heulyn has chosen the flute or violin as the solo instrument, though most pieces could be played on other instruments, and the harp part of course can be played on the piano.

You may use this CD to hear the complete performance or for the purpose of rehearsal as the harp and flute parts can be heard separately.

Tracks -

01 - Noson galan

02 - Codiad yr ehedydd

03 - Gwenynen Gwent

04 - Wrth fynd efo Deio i Dywyn

05 - Dacw ’nghariad i

06 - Paid â deud

07 - Lliw’r heulwen

08 - Ar ben waun Tredegar

09 - Lisa lân

10 - Gwenno Penygelli

11 - Torth o fara

12 - Y gelynnen

13 - Merch Megan

14 - Wyres Megan

15 - Cysga di fy mhlentyn tlws

16 - Yr eneth gâdd ei gwrthod

17 - Cainc y datgeiniad

18 - Pwt ar y bys

19 - Croen y ddafad felen

20 - Ril Llanofer.

 

 

20 o alawon gwerin Cymru wedi du trefnu ar gyfer y delyn a'r ffliwt.

Arbennig o addas ar gyfer rhai sy'n dysgu'r delyn, piano, ffliwt a ffidil.

Gwnaed y trefniadau hyn i ateb y galw am gerddoriaeth boblogaidd ar gyfer y delyn. Yma mae Meinir Heulyn wedi dewis y ffliwt neu'r ffidil fel yr offeryn solo, ond gellir chwarae'r rhan fwyaf o'r alawon ar offerynnau eraill, ac yn naturiol gellir defnyddio'r piano yn lle'r delyn.

Gallwch ddefnyddio'r CD yma mewn dwy ffordd - gwrando ar y perfformiad fel cyfanwaith (traciau 1-20) neu ymarfer gyda'r CD drwy chwarae rhan y delyn neu'r ffliwt ar wahan (traciau 21-54).

Traciau -

01 - Noson galan

02 - Codiad yr ehedydd

03 - Gwenynen Gwent

04 - Wrth fynd efo Deio i Dywyn

05 - Dacw ’nghariad i

06 - Paid â deud

07 - Lliw’r heulwen

08 - Ar ben waun Tredegar

09 - Lisa lân

10 - Gwenno Penygelli

11 - Torth o fara

12 - Y gelynnen

13 - Merch Megan

14 - Wyres Megan

15 - Cysga di fy mhlentyn tlws

16 - Yr eneth gâdd ei gwrthod

17 - Cainc y datgeiniad

18 - Pwt ar y bys

19 - Croen y ddafad felen

20 - Ril Llanofer.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886241821
SAIN SCD2418

You may also like .....Falle hoffech chi .....