Personalised Jumbo Santa Felt SackSach Fawr Sion Corn wedi Personoleiddio

Brighten someone's day with this lovely personalised jumbo Santa sack for this Christmas.  Can be personalised with a name up to 12 characters including spaces and punctuation.  Personalisation will appear in white and in UPPERCASE regardless of how it is entered.

Sack measures approx. 60x90cm.

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 2nd class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.  It cannot be returned as it is produced especially for you.

Warning: please double check your personalisation, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Codwch galon rhywun y Nadolig yma gyda'r sach ffelt fawr yma gyda Sion Corn ar y blaen.  Gallwch bersonoleiddio'r sach yma gydag enw hyd at 12 llythyren.   Bydd y 'sgrifen ar yr eitem yma yn ymddangos mewn lliw gwyn ac mewn PRIF LYTHRENNAU i gyd.

 

Perffaith y Nadolig yma i ddal yr holl anrhegion!
Mae'r sach yn mesur oddeutu 60x90cm.
 

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost ail ddosbarth, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.  Does dim modd dychwelyd yr eitem yma gan ei fod yn cael ei gynhyrchu yn arbennig ar eich cyfer chi.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5013922071329
5013922071329

You may also like .....Falle hoffech chi .....