Roald Dahl Pack Pecyn Roald Dahl

Author: Roald Dahl.

This set of three Roald Dahl Welsh books, comprising Jiraff a'r Pelican a Fi, Y Bys Hud and Moddion Rhyfeddol George provides great value for money. Welsh translations by Elin Meek.

Jiraff a'r Pelican a Fi - Billy's biggest wish is to turn a weird old wooden house into a wonderful sweet shop. But then he finds a giraffe, a pelly and a monkey living inside - they're the ladderless Window Cleaners! Who needs ladders when you've got a giraffe? They become best friends and when they meet the richest man in all of England, there's a chance Billy's scrumptious-galumptious dream just might come true.

Y Bys Hud - The story of a little girl with magical powers. When someone makes her angry she zaps a punishment on them with her magic flashing finger! This edition has a great new cover, with illustrations by Quentin Blake, and some new facts about Roald Dahl and his world. A Welsh adaptation of The Magic Finger.

Moddion Rhyfeddol GeorgeA Welsh adaptation of Roald Dahl's George's Marvellous Medicine. When George's parents are away for the day, he's tempted to do something about his tyrannical grandmother. "Something" means going round the house collecting all kinds of horrible ingredients that will make up a magic potion to make her disappear. But instead of disappearing, she gets bigger.

 

Awdur: Roald Dahl.

Pecyn o dri theitl Roald Dahl, sef Jiraff a'r Pelican a Fi, Y Bys Hud a Moddion Rhyfeddol George. Cyfieithiadau i'r Gymraeg gan Elin Meek.

Jiraff a'r Pelican a Fi - Mae bachgen ifanc sydd am berchen ei siop losin ei hun yn cwrdd â thîm golchi ffenestri yn cynnwys jiráff, pelican a mwnci. Gyda'i gilydd maen nhw'n mynd i weithio i Ddug Hampshire, dyn cyfoethog sy'n gwireddu eu holl freuddwydion. Addasiad Cymraeg o The Giraffe and the Pelly and Me.

Y Bys Hud - Mae'r Bys Hud yn rhywbeth dwi wedi gallu'i wneud erioed. Alla i ddim dweud sut dwi'n ei wneud e, achos dwi ddim hyd yn oed yn gwybod fy hunan. Ond mae bob amser yn digwydd pan fydda i'n gwylltio ... ac yn sydyn mae rhyw fath o fflach yn dod allan ohono i, fflach sydyn, fel un drydanol. Addasiad Cymraeg o The Magic Finger.

Moddion Rhyfeddol George - Addasiad Cymraeg o un o glasuron Roald Dahl, George's Marvellous Medicine. Mae rhieni George i ffwrdd am y diwrnod, ac mae arno chwant gwneud rhywbeth am ei fam-gu. Mae "rhywbeth" yn golygu mynd i'w thŷ, casglu pob math o gynhwysion ych-a-fi a gwneud cymysgedd hud sy'n mynd i wneud iddi ddiflannu. Ond yn lle diflannu, mae'n mynd yn fwy.


£12.00 - £14.97Code(s)Rhifnod: 9781849672856
9781849672856

You may also like .....Falle hoffech chi .....