Rhwng Dau Glawdd

Author: Tom Jones.

The diary of farmer Tom Jones, Plascoch, Dolanog, during 2015, comprising interesting anecdotes by one who serves on many rural organizations in Wales and Europe. 70 colour photographs.

 

Awdur: Tom Jones.

Dyddiadur yr amaethwr Tom Jones, Plascoch, Dolanog, yn ystod y flwyddyn 2015, yn cynnwys sylwadau a hanesion difyr un sy'n gwasanaethu ar nifer o gyrff cefn gwlad yng Nghymru ac Ewrop. 70 o ffotograffau lliw.

Rhwng cloddiau'r gyfrol hon cawn fynediad i gefn gwlad Cymru heddiw. Wrth i'r proflenni olaf ddod i'w ddwylo, mae Tom Jones, Plascoch, Dolanog yn anterth y tymor wyna ac yng nghanol llu o gynlluniau eraill i sicrhau llewyrch a pharhad i gymdeithas wledig Maldwyn a Chymru.
Yn y gyfrol hon hefyd cawn werthfawrogi'r cyfoeth Ewropeaidd – ac nid cyfoeth materol yn unig ydi hwnnw. Wrth gael cip dros ysgwydd ar ddyddiadur blwyddyn yr awdur, gwelwn y gwahanol linynnau sydd wedi gweu drwy'i gilydd yn ei fywyd – gwaith y fferm deuluol, ei ddyletswyddau fel aelod o'r Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewropeaidd a'i gefnogaeth i fyrdd o gymdeithasau a sefydliadau busnes, diwylliannol a lleol.
Enillodd cnewyllyn y gwaith hwn goron Eisteddfod Powys a gynhaliwyd yng Nghroesoswallt yn 2016, a dyma drydedd gyfrol Tom Jones, yn dilyn cyhoeddi Brain yn y Brwyn (1976) a Dyddiadur Ffarmwr (1986).
'Cameos gwerthfawr o fywyd cefn gwlad a llygad treiddgar ar faterion rhyngwladol.'
– Aled Lewis Evans

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845276041
9781845276041

You may also like .....Falle hoffech chi .....