Ray Gravel

In 1988 Ray Gravell recorded songs for a cassette called Tip Top, and this is now released on CD. This CD is also a tribute to Ray, who was always very supportive of Fflach, he often said 'West is Best'! West Wales meant a lot to Ray and of course Llanelli Rugby Club. He had a habit of singing Dafydd Iwan songs, his favourite singer, to his fellow players.

Tracks -

01 Gêm Y Bêl

02 Hei Pawb

03 Pererin Ydwyf

04 Tyrd i Gerdded

05 Ein Breuddwydion Ni

06 Dafydd a Christy a Fi

07 Dos F'anwylyd

08 Tyrd i Ffwrdd

09 Fy Mhentre i

10 Bydded Goleuni

11 Y Fi a Mistar Urdd a'r Crysau Coch.

Ym 1988 recordiwyd caneuon gan Ray Gravell ar caset o'r enw Tip Top, a dyma ei ail rhyddhau ar CD. Y mae y CD hefyd yn yn deyrnged i Ray, oherwydd yr oedd o hyd yn gefnogol i Fflach, trwy ddweud yn aml 'West is Best'! Yr oedd y Gorllewin yn meddwl llawer iddo ac wrth gwrs Clwb Rygbi Llanelli, ei arferiad oedd canu caneuon Dafydd Iwan, ei hoff ganwr, i'w gyd-chwaraewyr. Yr oedd ganddo llais cryf ac mae'r caneuon ar y CD yn profi ei bod yn wirioneddol wrth ei fodd pan yn recordio. 

Traciau -

01 Gêm Y Bêl

02 Hei Pawb

03 Pererin Ydwyf

04 Tyrd i Gerdded

05 Ein Breuddwydion Ni

06 Dafydd a Christy a Fi

07 Dos F'anwylyd

08 Tyrd i Ffwrdd

09 Fy Mhentre i

10 Bydded Goleuni

11 Y Fi a Mistar Urdd a'r Crysau Coch.

£10.00 -Code(s)Rhifnod: 618914031623
618914031623

You may also like .....Falle hoffech chi .....