Pinci

Author: Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Through Noa's diary, we follow the story of Pinci the tortoise after he awakes from his hibernation.

 

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Drwy gyfrwng dyddiadur Noa, dilynwn hanes Pinci y crwban wedi iddo ddeffro o fod yn gaeafgysgu.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901234
9781783901234

You may also like .....Falle hoffech chi .....