Personalised Zig Zag MugMwg Personol 2 Lun

Create a personalised mug with your special message and a couple off your favourite photos in the lovely, brightly coloured zig-zag patterned mug.

Choose either a blue or pink patterned mug.

Personalise with up to 35 characters and 2 images.  After purchasing the mug, please email 2 good quality images quoting your order number to bethan@na-nog.com.

Personalisation will appear just like it is entered.

Ceramic Mug Size: approx. 8.8cm High, approx. 8cm Diameter.

Colours: All mugs are hand printed so slight variations in colour may occur.

Dishwasher safe.

This item is produced especially for you, therefore please allow up to 10 days for manufacturing and then delivery of this product.

Warning: please double check your personalisation, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

 

Beth am greu mwg personol gyda'ch neges arbennig a cwpwl o'ch hoff luniau ar y mwg patrwm igam-ogam hyfyd a lliwgar yma.

Dewiswch batrwm glas neu binc.

Gallwch bersonoli'r mwg gyda neges hyd at 35 llythyren a dau lun.  Ar ôl i chi brynu'r mwg, gallwch anfon ebost gyda'r ddau lun i bethan@na-nog.com - cofiwch roi rhif eich archeb gyda'r lluniau os gwelwch yn dda.

Bydd yn neges yn ymddangos ar y mwg yn union fel chi yn ei deipio - felly cofiwch wirio fod eich manylion yn gywir os gwelwch yn dda.

Math: Mwg Seramig Maint: tua 8.8cm o uchel, tua 8cm diamedr.

Lliwiau: Gan fod y mwgiau yn cael ei hargraffu gyda llaw, gall fod gwahaniaeth bychan yn y lliwiau. 

Yn saff i roi yn eich peiriant golchi llestri.

Gan fod yr eitem yma yn cael ei gynhyrchu yn arbennig ar eich cyfer, dylid caniatau hyd at 10 diwrnod gwaith ar gyfer cynhyrchu ac yna dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£7.50 -Code(s)Rhifnod:

You may also like .....Falle hoffech chi .....