Personalised Big Age Glass Pint Stern TankardGwydr Peint Penblwydd "Mawr"!

Celebrate a special occasion in style with this Personalised Big Age Glass Pint Stern Tankard.

The tankard can be personalised with a number up to 3 characters and with a message over 2 lines, with up to 25 characters per line.

All personalisation will appear in upper case.
Ideal for Birthdays, Anniversaries.

Weight: 0.99 KG
Height: 15.2 CM
Width: 13.5 CM
Depth: 10.3 CM

 

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 1st class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.

Warning: please double check your personalisation as how it appears here will be how it appears on the product, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

 

Dathlwch achlysur arbennig mewn steil gyda'r gwydr peint arbennig yma.

Gallwch bersonoli'r gwydr yma gyda rhif hyd at 3 digit a neges dros 2 linell, hyd at 25 llythyren y llinell.

Bydd y neges ar y gwydr yma yn ymddangos I GYD mewn llythrennau MAWR.

Anrheg delfrydol ar gyfer Penblwydd neu Benblwydd Priodas.

Pwysau: 0.99 KG
Uchder: 15.2 CM
Lled: 13.5 CM
Dyfnder: 10.3 CM

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost dosbarth cyntaf, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan mai fel hyn y bydd yn ymddangos ar y cynnyrch, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£12.99 -Code(s)Rhifnod:
P0307G72

You may also like .....Falle hoffech chi .....