Penarth - History Tour

Author: David Ings.

Just 5 miles south from the Welsh capital of Cardiff lies the charming seaside town of Penarth. It boasts some fine examples of Victorian and Edwardian architecture from the town's heyday in the nineteenth and early twentieth centuries, when it was fondly referred to as 'the garden by the sea'.

 

Awdur: David Ings.

Cyflwyniad hwylus i Benarth, tref glan môr 5 milltir i'r de o Gaerdydd sy'n arddangos enghreifftiau nodedig o bensaernïaeth Fictoraidd ac Edwardaidd yn deillio o'r cyfnod pan oedd y dref yn ei hanterth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif. Dyma'r adeg pan gyfeiriwyd at y dref fel 'gardd ger y mŵr'.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781445656915
9781445656915

You may also like .....Falle hoffech chi .....