Mewn Limbo / Sbinia (Pen Dafad: 3)

SBINIA by Bedwyr Rees.

Anglesey is a dangerous place to live in! A gang of boys are going to make piss bombs after drinking cider! Bedwyr Rees comres from Moelfre on Anglesey and the book is read by the actor Dewi Snelson. Pen Dafad series consists of thrilling volumes for teenagers by a variety of young authors. Here are two stories in a treble CD pack.

MEWN LIMBO by Gwyneth Glyn.

"Whoever is reading this,they are very lucky, as I feel like giving up typing, breaking this disk into pieces and stuffing them downd the Education Psychologist’s throat!” Mathew has to keep a diary, but he’s not a happy boy... Gwyneth Glyn is an author from Eifionydd, and the actor Robin Ceiriog is from Bala.

 

 

SBINIA gan Bedwyr Rees.

“Heddiw, hogia, dan ni’n mynd i neud boms piso,” meddai Gari yn wên i gyd. “Styria ta,” crefodd Sbyd, oedd erbyn hyn wedi dechra dawnsio o gwmpas gan afael yn ei hen beth. “Pawb ‘di bod yn yfed seidr neithiwr?” Sbyd ac Alun Sbecs yn nodio. “Da iawn, hogs, ‘da ni isho piso melyn afiach, efo hen ogla Sugar Puffs arno fo.” Mae Ynys Môn yn lle peryg! Daw’r awdur o Foelfre, a darllenir y stori gan yr actor Dewi Snelson. Mae Pen Dafad yn cynnwys nifer o gyfrolau cyffrous i’r arddegau gan wahanol awduron. Dyma actorion ifanc yn darllen 2 stori gafaelgar a llawn bwrlwm o'r gyfres mewn pecyn trebl CD.

MEWN LIMBO gan Gwyneth Glyn.

‘Pwy bynnag wyt ti, mi wyt ti’n lwcus iawn, iawn, iawn dy fod ti’n darllen hwn. Pam? Am fod gen i ysfa gref i stopio teipio, malu’r ddisg yn smiddarîns, a stwffio’r darnau i lawr corn gwddw’r Seicolegydd Addysg bach smyg ‘na.’ Mae Mathew yn gorfod cadw dyddiadur - a tydio ddim yn hogyn hapus... Merch o Eifionydd yw’r awdur, a’r actor Robin Ceiriog sy’n darllen y stori.

£2.99 - £5.99Code(s)Rhifnod: 5016886249322
SAIN SCD2493

You may also like .....Falle hoffech chi .....