Pecyn Ymarfer (Gogledd)

Author: Eirian Conlon, Emyr Davies.

Series: Cwrs Canolradd.

Cwrs Canolradd is the last in a series of three course books for adults learning Welsh in classes in north Wales. This practice pack relates to the course book, and contains homework to revise and reinforce the work done in the classroom. It follows the course for students of Cwrs Mynediad and Cwrs Sylfaen.

 

Awdur: Eirian Conlon, Emyr Davies.

Cyfres: Cwrs Canolradd.

Cwrs Canolradd yw'r trydydd llyfr cwrs mewn cyfres o dri i oedolion sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau yng ngogledd Cymru. Mae'r pecyn ymarfer hwn yn cyd-fynd Š'r llyfr cwrs, ac yn cynnwys gwaith cartref i adolygu ac atgyfnerthu'r gwaith a wnaed yn y dosbarth. Dilyniant i'r cwrs i fyfyrwyr Cwrs Mynediad a'r Cwrs Sylfaen.

£2.50 -Code(s)Rhifnod: 9781860855931
9781860855931

You may also like .....Falle hoffech chi .....