Pecyn Lliwiau a Rhifo

Author: Ana Martin-Larranaga; Welsh Adaptation: Catrin Huws.

Series: Tynnu a Chwarae

Bargain pack of two bi-lingual, baby board books from Cyfres Tynnu a Chwarae, including RHIFO/COUNTING and LLIWIAU/COLOURS. 

Pull the chunky tabs and reveal the words!

The bright, bold illustrations are full of humour, and little ones will love pulling the chunky tabs and helping the creatures 'talk'. The speech bubbles will help them to join in and the mirror ending will encourage them to make some noise themselves.

1) Rhifo/Counting -  A book about counting with adorable pet characters, which helps make learning fun!

2) Lliwiau/Colours - A book about colour with adorable dinosaur characters, which helps make learning fun!

 

Awdur: Ana Martin-Larranaga; Addasiad Cymraeg: Catrin Huws.

Cyfres: Tynnu a Chwarae

Pecyn bargen o ddau lyfr babi dwyieithog o'r gyfres Tynnu a Chwarae, yn cynnwys RHIFO/COUNTING a LLIWIAU/COLOURS.

Tynna'r tabiau trwchus i gael gweld y geiriau!

Mae'r darluniau llachar a thrawiadol yn llawn hiwmor, a bydd plant wrth eu bodd yn tynnu'r tabiau trwchus a helpu''r creaduriaid i 'siarad'. Bydd y swigod siarad yn eu helpu i ymuno yn yr hwyl a'r drych ar y diwedd yn eu hannog i wneud sŵn eu hunain!

1) Rhifo -  Llyfr am rifo, gydag anifeiliaid anwes hoffus sy'n gwneud dysgu'n hwyl!

2) Lliwiau - Llyfr am liw, gyda deinosoriaid hoffus sy'n gwneud dysgu'n hwyl!

£6.00 - £9.98Code(s)Rhifnod: 9781849672986
9781849672986

You may also like .....Falle hoffech chi .....