Pecyn Bargen Sglein, Cerys a Dyfala Faint

Author: Sarah KilBride, Mandy Sutcliffe, Sam McBratney.

Bargain pack of three colourful picture books, including 'Sglein Merlen Hud yr Ia', 'Dyfala Faint Rydw i'n Dy Garu' and 'Cerys a Cariad'. Three picture books for just £12!

1. Sglein Merlen Hud yr Ia - Princess Evie is crazy about her ponies. But Princess Evie's ponies aren't like any other ponies - oh no! Her ponies are magic ponies and, whenever Princess Evie rides them, she is whisked away on a magical adventure in a faraway land ... In this title, Princess Evie and Sparkles, the kitten, are whisked away on the back of Shimmer the Magic Ice Pony to a wonderful world.

2. Dyfala Faint Rydw i'n Dy Garu Di - 'I love you right up to the moon and back.' The story of Little and Big Nutbrown Hares' efforts to express their love for each other has become a publishing phenomenon, selling more than 18 million copies worldwide. First published over 15 years ago, this lovely new bilingual edition of 'Guess How Much I Love You' is one that children will ask for time and again.

3. Cerys a Cariad - Enter the charming world of Cerys and Cariad, a bob-haired little girl and her adorable bunny friend. Follow the adventures of this curious pair as they enjoy the simple pleasures of childhood, drawing us into a magical world of imagination and discovery. A Welsh adaptation of Belle and Boo.

 

Awdur: Sarah KilBride, Mandy Sutcliffe, Sam McBratney.

Pecyn bargen o dri teitl, yn cynnwys 'Sglein Merlen Hud yr Ia', 'Dyfala Faint Rydw i'n Dy Garu' a 'Cerys a Cariad'.  Tri llyfr - dim ond #12!

1. Sglein Merlen Hud yr Ia - Dewch i gwrdd â merlod y Dywysoges Efa. Yn yr antur hon, mae Sglein, Merlen Hud yr Iâ, yn mynd ag Efa a'i chath Serog i fyd tylwyth teg yr eira. Wrth geisio dal balŵn, mae Serog ddewr yn cael ei chipio gan y gwynt. Tybed pwy all ei hachub?

2. Dyfala Faint Rydw i'n Dy Garu Di - 'Rydw i'n dy garu di yr holl ffordd at y lleuad - ac yn ôl.' Mae hanes ymdrechion Sgwarnog Bach a Sgwarnog Mawr i gyfleu maint eu cariad at ei gilydd wedi troi'n ffenomen gyhoeddi, gan werthu mwy na 18 miliwn o gopïau ledled y byd. Wedi ei gyhoeddi am y tro cyntaf 15 mlynedd yn ôl, mae'r cyhoeddiad newydd dwyieithog hwn yn un y bydd plant eisiau ei fodio dro ar ôl tro.

3. Cerys a Cariad - Croeso i fyd Cerys a'i ffrind bach, Cariad y gwningen. Mae heddiw'n ben-blwydd i rywun, ond pwy sy'n dathlu diwrnod arbennig? Gwell gwneud cerdyn a chacen, a pharatoi'r parti. Ond gyda Cerys a Cariad mae syrpreis yn ein haros bob amser! Addasiad Cymraeg o Belle and Boo.


£12.00 - £17.97Code(s)Rhifnod: 9781849672993
9781849672993

You may also like .....Falle hoffech chi .....