Patrobas, Meddwl ar Goll

Patrobas’ single is the seventh to be released as part of the Singles Club partnership between Y Selar and Rasal music label, which aims to provide a platform for promising acts to release their first material.

Who are Patrobas?

Patrobas ar Wil Chidley (Guitar, Vocals, Banjo, Mandolin) from Tudweiliog, Iestyn Tyne (Violin, Mandolin) from Boduan, Carwyn Williams (Bass guitar) from Morfa Nefyn and Ronw Roberts (Drums) from Rhoshirwaun.  All members are former pupils of Ysgol Botwnnog in Pwllheli, but are now studying further education courses at Ysgol Dyffryn Nantlle, Coleg Meirion Dwyfor and Coleg Menai.

Patrobas list groups like Old Crow Medicine Show and Mumford and Sons amongst their influences. As a young act from the Pwllheli area, it’s no surprise to see that local act Cowbois Rhos Botwnnog are among their Welsh influences, as well as Gai Toms.
The band’s music is fairly unique – their folk influences are clear to see, but they combine this with a rock sound which makes interesting and upbeat listening.

Track -

01. Meddwl ar Goll.

 

Patrobas, y grŵp gwerin modern o Benllŷn gyda'i sengl gyntaf trwy gynllun Clwb Senglau’r Selar.

Sengl Patrobas ydy'r seithfed i’w rhyddhau fel rhan o’r cynllun Clwb Senglau sy’n bartneriaeth rhwng cylchgrawn Y Selar a label Rasal, sydd â’r nod o ryddhau cynnyrch cyntaf artistiaid addawol.

Pwy ydy Patrobas?

Patrobas ydy Wil Chidley (Gitar, Llais, Banjo, Mandolin) o Tudweiliog, Iestyn Tyne (Ffidil, Mandolin) o Boduan, Carwyn Williams (Gitar fás) o Morfa Nefyn a Ronw Roberts (Drymiau) o Rhoshirwaun.  Mae’r aelodau i gyd yn gyn ddisgyblion Ysgol Botwnnog, ond bellach yn dilyn cyrsiau addysg bellach yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Menai.


Ymysg eu dylanwadau, mae Patrobas yn rhestru grwpiau fel Old Crow Medicine Show a Mumford and Sons. A hwythau’n grŵp ifanc o Lŷn mae’n debyg nad yw’n syndod bod Cowbois Rhos Botwnnog yn un o’r grwpiau Cymraeg sydd wedi dylanwadu arnyn nhw, yn ogystal â Gai Toms.

Mae sŵn y grŵp yn un eithaf unigryw – mae’r dylanwadau gwerin yn amlwg, ond wedi plethu gyda hynny mae sŵn roc sy’n creu potes ddiddorol gyda digon o fynd i’r gerddoriaeth.

Trac -

01. Meddwl ar Goll.

£0.99 -Code(s)Rhifnod: Rasal LL025
Rasal LL025

You may also like .....Falle hoffech chi .....