Newidiadau ym Maes Trosedd a Chosb yng Nghymru a Lloegr, 1530 hyd Heddiw

Author: R. Paul Evans, Colin P. F. Hughes; Welsh Adaptation: Gwenda Wallace.

An useful textbook addressing the changes in crime and punishment from the early 16th century to the present day; this book contains a variety of exercises and exam-type questions and gives the student a chance to improve those skills necessary to become an historian. An essential book for all GCSE students studying this unit for the final exam.

 

Awdur: R. Paul Evans, Colin P. F. Hughes; Addasiad Cymraeg: Gwenda Wallace.

Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â'r newidiadau a fu ym maes trosedd a chosb o ganol yr 16eg ganrif hyd heddiw; yn cynnwys ymarferion amrywiol a chwestiynau arholiad yn ogystal â chyfle i fynd i'r afael â sgiliau sydd eu hangen i fod yn hanesydd. Cyfrol hanfodol ar gyfer pob myfyriwr TGAU sy'n astudio'r uned hon ar gyfer yr arholiad.

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845215286
9781845215286

You may also like .....Falle hoffech chi .....