Newidiadau Ym Maes Iechyd a Meddygaeth, Tua 1345 hyd Heddiw

Author: Colin P. F. Hughes; Welsh Adaptation: Siân Owen.

An useful textbook addressing the changes in health and medicine from the middle ages to the present day; this book contains various exercises and exam-type questions and gives the student a chance to improve those skills necessary to become a historian. An essential book for all GCSE students studying this subject for the final exam.

 

Awdur: Colin P. F. Hughes; Addasiad Cymraeg: Siân Owen.

Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â'r newidiadau a fu ym maes iechyd a meddygaeth o'r oesoedd canol hyd heddiw; yn cynnwys ymarferion amrywiol a chwestiynau arholiad yn ogystal â chyfle i fynd i'r afael â sgiliau sydd eu hangen i fod yn hanesydd. Cyfrol hanfodol ar gyfer pob myfyriwr TGAU sy'n astudio'r pwnc hwn ar gyfer yr arholiad.

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845215248
9781845215248

You may also like .....Falle hoffech chi .....