Neb Ond Ni

Author: Manon Rhys.

Dewi and Siriol are special children. Siriol dreams in vain of running and dancing in pink pumps; Dewi rebels against being called 'stupid'. And no one else knows but them how frustrating it is to be a special child in a society that insists on labelling and ticking boxes. This novel won Manon Rhys the Literary Medal at the 2011 National Eisteddfod.

 

Awdur: Manon Rhys.

(Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011)

Mae Dewi a Siriol yn blant arbennig. Mae Siriol yn dymuno'n ofer am gael rhedeg a dawnsio mewn pymps pinc; mae Dewi yn gwrthryfela yn erbyn cael ei alw'n 'stiwpid'. Ac ni ŵyr neb ond nhw pa mor rhwystredig yw bod yn blentyn arbennig mewn cymdeithas sy'n mynnu labelu a thicio bocsys. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro, 2011.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848514300
9781848514300

You may also like .....Falle hoffech chi .....