Mwy o Sillafu

Author: Jeannette O'Toole; Welsh Adaptation: Megan Lewis.

Series: Help Gyda'r Gwaith Cartref.

A second book to support children with their school work, to build confidence and to reinforce understanding of basic Literacy skills, in particular Handwriting for primary schoolchildren. Stickers are included to help the child with recognition and comprehension skills, and the English sub-texts enables non-Welsh speaking parents to help their children.

 

Awdur: Jeannette O'Toole; Addasiad Cymraeg: Megan Lewis.

Cyfres: Help Gyda'r Gwaith Cartref.

Yr ail lyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elfennau Sillafu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

£2.99 - £3.99Code(s)Rhifnod: 9781908574732
9781908574732

You may also like .....Falle hoffech chi .....