Welsh Tapestry Design Face Mask (4 layer) Mwgwd Wyneb Cynllun Carthen Binc (4 haen)

Wales Tapestry Design four layered face mask that closes with ties.

Suitable for both adults and older children over 11+

4-tier comfortable face mask. The first layer makes it comfortable to wear, the two layers in the middle offering extra filtering and the outer layer being waterproof. The ties make them stronger than masks with elastic bands.

Made from two fabric panels, which creates a conical shape with a seam down the middle.
* Comfort: All edges have piping – no rough edges.

Strap: Polyester tie-back cords allows for a perfectly adjusted fit. The cords can be tied around the back of the head, or into loops on both sides to place behind the ears.
*
One Size: 13 x 19 cm. Suitable for ages 11+.
* The masks can be washed at 60°C (by hand or in a machine). A clothes softener should not be used, not dried in a machine or on a heater.
* Inner layer: 100% soft cotton (Oeko-tex Standard 100) versus skin
*
Middle layer, non-woven certified filter (PN-EN689).

* Third layer: strong unsaturated polypropylene, to increase filtration
* Outer layer: 100% polyester.

Note: This mask is for personal use, not suitable for medical use.


 

Mwgwd wyneb cyfforddus 4-haen i'w wisgo dro ar ôl tro!  Mae'r haen gyntaf yn ei wneud yn gyfforddus i'w wisgo, y ddwy haen yn y canol yn cynnig hidlo ychwanegol a'r haen allanol yn wrth-ddwr.  Mae'r clymau yn eu gwneud yn gryfach na masgiau gyda bandiau elastig.

  • Wedi'u gwneud o ddau banel sy'n creu siâp pigfain â sêm i lawr y canol.
  • Cyfforddusrwydd: Mae gan bob ymyl gortyn peipio fel nad oes ymylon garw
  • Straben: Mae cortyn polyester i'w glymu fel bod modd ei addasu i ffitio'n gywir
  • 1 maint - ffitio yn well ar gyfer y sawl sy'n 11+. 13 x 19 cm
  • Gellir golchi'r mygydau ar 60°C (gyda llaw neu mewn peiriant). Ni ddylid defnyddio meddalydd dillad, peidiwch â'u sychu mewn peiriant nac ar wresogydd.
  • Haen fewnol: cotwm meddal 100% (Oeko-tex Standard 100) yn erbyn y croen
  • Ail haen: hidlydd ardystiedig heb ei wehyddu (PN-EN689)
  • Trydydd haen: polypropylen cryf heb ei wehyddu, i gynyddu hidlo
  • Haen allanol: polyester 100%.

Noder: Mae'r masg hwn ar gyfer defnydd personol, nid yw'n addas at defnydd meddygol. 

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886972701
5016886972701

You may also like .....Falle hoffech chi .....