Morgan a'r Gath Ddall

Author: Sioned Morys, Llinos Griffin.

Five endearing stories about Morgan, a blind cat with special powers that enable him to help his fellow cats with their problems. Suitable for readers under 7 years old.

 

Awdur: Sioned Morys, Llinos Griffin.

Pump o straeon annwyl am Morgan, cath ddall sy'n meddu ar bwerau arbennig sy'n ei alluogi i helpu ei gyd-gathod gyda'u helbulon a'u problemau. Addas i ddarllenwyr o dan 7 oed.

Braf yw cael llyfr gwreiddiol yn y Gymraeg ac mae’r straeon am Morgan y Gath Ddall gan y ddwy awdures Sioned Morys a Llinos Griffin yn cyflawni pob disgwyl. Mae ‘na bum stori yn y gyfrol hon ac arwr y pum stori yw Morgan y Gath Ddall. Trwy'r straeon i gyd rhoddir sylw arbennig i’r synhwyrau a chyfeirir at finiogrwydd synhwyrau eraill Morgan yn sgil ei ddallineb. Ar ryw ystyr mae’n stori weddol emosiynol gyda Morgan yn protestio o dro i dro na all e wneud hyn a’r llall yr un fath â’r cathod eraill am nad yw e’n gweld. Ond cyn diwedd pob stori cawn glywed am alluoedd anhygoel Morgan. Mae e, er enghraifft, yn clywed cri Tanwen y Tylluan ac yn clywed sŵn clecian dannedd Madog ar ôl iddo fynd yn sownd yn y llyn. Mae e hefyd yn medru clywed sylwebaeth bêl-droed ac yn feistr ar roi cwt ar yr asyn a dyfalu be sy yn y bocs. Ydi, mae’r gath fach yn annwyl iawn ac roedd fy merch i'n hoff iawn iawn o ddarllen amdani.

Dyma lyfr sy'n addas i’w ddarllen i bob plentyn oedran meithrin, derbyn a blwyddyn 1 ond tybiaf mai dim ond plant blwyddyn 2 a'r rhai sy'n hŷn fydd yn gallu ei ddarllen ar eu pennau eu hunain. Yn ogystal â'r straeon, ceir lluniau addas a lliwgar. Gall y llyfr hwn bara bron i wythnos, felly, wrth i un stori gael ei darllen bob nos.

Sarah Down

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. 

£5.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845271190
9781845271190

You may also like .....Falle hoffech chi .....