Min y Môr

Author: Mared Lewis.

It's the end of summer in a seaside village, and everything seems to be as usual in Ruth's life - visitors to Min y M»r are ebbing away, her fifteen-year-old son is still moody, Cled still fancies her despite her relationship with Steve the surfer. Everything seems the same ... until a note lands on the doorstep of Min y M»r, and shadows from Ruth's past threaten to shatter everything.

 

Awdur: Mared Lewis.

Mae'n ddiwedd haf mewn pentref glan môr, a phob dim yn ddigon tebyg i'r arfer ym mywyd Ruth - fisitors Min y Môr yn prinhau, y mab yn bymtheg oed oriog, a Cled yn dal y gannwyll iddi o hyd, er gwaetha'i pherthynas â Steve y syrffiwr. Pob dim yn debyg i'r arfer ... nes daw nodyn dienw drwy ddrws Min y Môr, a chysgod o orffennol Ruth yn bygwth chwalu'r cyfan.

£8.95 -Code(s)Rhifnod: 9780860742791
9780860742791

You may also like .....Falle hoffech chi .....