Mil a Mwy o Ddyfyniadau

Author: Edwin C. Lewis

A handy anthology of Welsh quotations. They appear under the following headings: The Year and its Seasons; Advice and Comments; Wales and things Welsh; Proverbs and Sayings; Verses, Folk Songs, Nursery Rhymes; The Bible; Hymns, Prayers and Religious Sayings. Includes an index of authors / collections and index of quotations.

Awdur: Edwin C. Lewis

Blodeugerdd hylaw o ddyfyniadau Cymraeg. Maent yn ymddangos yn yr adrannau canlynol: y Flwyddyn a'i Thymhorau; Cynghorion a Sylwadau; Cymru a'i Phethau; Diarhebion a Dywediadau; Hen Benillion, Caneuon Gwerin, Hwiangerddi, Rhigymau; Y Beibl; Emynau; Gweddïau a Dyfyniadau am Grefydd. Ceir mynegai i'r awduron / casgliadau a mynegai i'r dyfyniadau.

£19.99 -Code(s)Rhifnod: 9781843237105
9781843237105

You may also like .....Falle hoffech chi .....