Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales

Author: Branwen Davies.

The story of today's Welsh working woollen mills, with photographs. Although each mill has its own unique story, the common link betwen them is the craftsmanship, passion and perseverance of the workers to keep the industry alive. In this colourful volume, Branwen Davies's text and the photography of Iestyn Hughes come together to create a fascinating story.

Table of Contents:
Melin Elvet, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin
Melin Rock Mill, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion
Melin Curlew Weavers, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion
Melin Solfach, Felinganol, Solfach, Sir Benfro
Melin Tregwynt, Tregwynt, Castell Morris, Sir Benfro
Melin Dolwerdd, Dolwerdd, Cwmpengraig, Dre-fach Felindre
Melin Cambrian, Llanwrtyd, Powys
Gwehyddion Sioni Rhys, Pandy, Y Fenni
Melin Trefriw, Trefriw, Conwy
Melin Teifi, Dre-fach Felindre
Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre
Melin Esgair Moel, Sain Ffagan, Caerdydd

 

 

Awdur: Branwen Davies.

Hanes melinau gwlân Cymru sy'n gweithio heddiw, ynghyd â lluniau. Er bod gan bob melin ei hanes ei hun, yr hyn sy'n gyffredin rhyngddynt yw crefft, angerdd a dycnwch y bobl hynny sy'n dal ati i gadw'r diwydiant yn fyw. Yn y gyfrol liwgar hon daw geiriau Branwen Davies a ffotograffiaeth Iestyn Hughes ynghyd i adrodd hanes hynod y melinau gwlân eiconig hyn.

 

Tabl Cynnwys:
Melin Elvet, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin
Melin Rock Mill, Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion
Melin Curlew Weavers, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion
Melin Solfach, Felinganol, Solfach, Sir Benfro
Melin Tregwynt, Tregwynt, Castell Morris, Sir Benfro
Melin Dolwerdd, Dolwerdd, Cwmpengraig, Dre-fach Felindre
Melin Cambrian, Llanwrtyd, Powys
Gwehyddion Sioni Rhys, Pandy, Y Fenni
Melin Trefriw, Trefriw, Conwy
Melin Teifi, Dre-fach Felindre
Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre
Melin Esgair Moel, Sain Ffagan, Caerdydd.

 

 

£14.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785621451
9781785621451

You may also like .....Falle hoffech chi .....