Mali (Book & CD Pack)Mali (Pecyn llyfr a CD)

Storiau am gi bach ar y fferm

Here's an opportunity to buy both book and CD together at a bargain price.

CD - A CD of songs and stories by classical singer Gwawr Edwards. The CD accompanies the book Mali-stories about a small dog on the farm (9781784617240) also by Gwawr Edwards.

Tracks -

01. Y Gwanwyn

02. Mali

03. Enfys

04. Haf

05. Picnic yr Haf

06. Dawns y Dail

07. Diolch

08. Misoedd y Flwyddyn

09. Titw Tomos Lâs

10. Calennig

11. Siôn Corn

12. Carol

13. Stori'r Gwanwyn - Mali ar y Fferm

14. Picnic Pen-blwydd Mali

15. Stori'r Hydref - Diolch Mali!

16. Stori'r Gaeaf - Mali yn yr Eira.

 

 

 

Storiau am gi bach ar y fferm

Dyma gyfle i brynu'r llyfr a'r CD gyda'i gilydd am bris arbennig.

Llyfr - Cyfrol hyfryd, llawn lliw. Mae 4 stori am Mali'r ci, sy'n byw ar fferm. Mae pob stori'n canolbwyntio ar un tymor ac felly cawn ddilyn y tymhorau trwy galendr y byd amaethyddol. Mae'n Gymreig iawn ei naws, ac yn cyflwyno'r plant i ddywediadau a chwpledi e.e. Ebrill, tywydd teg a ddaw, gydag ambell gawod law. Bydd rhestr geirfa a geiriau caneuon ar ddiwedd y gyfrol.

CD - CD o ganeuon a storiau gan y gantores glasurol, Gwawr Edwards. Mae'r CD yn cyd-fynd â'r llyfr Mali - storiau am gi bach ar y fferm (9781784617240) hefyd gan Gwawr Edwards.

Traciau -

01. Y Gwanwyn

02. Mali

03. Enfys

04. Haf

05. Picnic yr Haf

06. Dawns y Dail

07. Diolch

08. Misoedd y Flwyddyn

09. Titw Tomos Lâs

10. Calennig

11. Siôn Corn

12. Carol

13. Stori'r Gwanwyn - Mali ar y Fferm

14. Picnic Pen-blwydd Mali

15. Stori'r Hydref - Diolch Mali!

16. Stori'r Gaeaf - Mali yn yr Eira.

 

£15.00 - £18.98Code(s)Rhifnod: SAIN SCD2810 & 9781784617240
SAIN SCD2810 & 9781784617240

You may also like .....Falle hoffech chi .....