Mae'n Gêm o Ddau Fileniwm

Editors: Iwan Llwyd, Myrddin ap Dafydd.

An important volume discussing the work of twenty varied poets, presented in pairs and encompassing the 20th century, comprising biographical notes, introduction to their poems, quotes about them and by them about other poets with a CD presenting ten new poets reading four of their own poems.

 

Golygwyd gan: Iwan Llwyd, Myrddin ap Dafydd.

Cyfrol bwysig yn trafod gwaith ugain bardd amrywiol, a gyflwynir fesul pâr ac sy'n cwmpasu'r 20fed ganrif, yn cynnwys nodiadau bywgraffyddol a chyflwyniad i'w cerddi, dyfyniadau amdanynt a chanddynt am feirdd eraill gyda CD yn cynnwys deg bardd newydd yn adrodd pedair o'u cerddi eu hunain.

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 9780863817854
9780863817854

You may also like .....Falle hoffech chi .....