Maelgwn Gwynedd

Author: Meinir Wyn Edwards.

Series: Chwedlau Chwim.

This is the fifth tale in the series of 5 books, aimed at children aged 7-9 years who are able to read independently. The story of Maelgwn who became king of Gwynedd in a very funny and unconventional way! The tale starts on the beach at Ynyslas, then we follow his adventures through Wales. He was a cruel, envious person; a murderer and a 'dragon of a man'.

 

Awdur: Meinir Wyn Edwards.

Cyfres: Chwedlau Chwim.

Dyma'r pumed chwedl mewn cyfres o 5 llyfr, wedi eu hanelu at blant 7-9 oed sy'n medru darllen yn annibynnol. Stori am Faelgwn a ddaeth yn Frenin ar Wynedd mewn ffordd ddoniol a gwahanol i'r arfer! Mae'r hanes yn dechrau ar draeth Ynyslas ac yna cawn ddilyn ei helyntion o gwmpas Cymru. Mae'n ddyn creulon, cenfigennus, yn lofrudd ac yn 'ddraig o ddyn'.

£1.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847710086
9781847710086

You may also like .....Falle hoffech chi .....