Llongyfarchiadau Mawr

 

Llongyfarchiadau mawr vegan candle - perfect gift to congratulate someone special!  'Llongyfarchiadau mawr' translates as 'Huge Congratulations'.

Filled with the unmistakable scent of a bunch of freshly cut roses. What better way to say congratulations?

The fresh rose fragrances are blended perfectly with eco friendly organic soy wax and poured by hand.

The burn time for this 0.3l candle is approximately 40 – 45 hours

As soy wax melts at a low temperature it does not damage the tin so it can be used again after washing with soapy water. Other benefits of soy wax are that it is eco friendly and vegan. It also produces a much cleaner flame than paraffin wax so the true scent of the fragrance can be enjoyed.


 

Cannwyll organig ecogyfeillgar perffaith fel anrheg hyfryd ar gyfer llongyfarch rhywun arbennig ar wneud yn dda.

Cannwyll cwyr soi wedi ei gwneud â llaw gyda phersawr tusw o rosod coch mewn tun efo caead.

Mae'r gannwyll 0.3l yma yn llosgi am oddeutu 40 – 45 awr.

Gan fod cwyr soi yn toddi ar dymheredd isel nid yw'n difrodi'r tun felly gellir ei ddefnyddio eto ar ôl ei olchi gyda dŵr sebon.  Manteision eraill o cwyr soi yw ei fod yn ecogyfeillgar a fegan. Mae hefyd yn cynhyrchu fflam llawer glanach na cwyr paraffin felly gellir mwynhau gwir bersawr.

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 5060726700092
5060726700092

You may also like .....Falle hoffech chi .....