Llais

Six of Wales' most unique singers perform two songs each, a traditional Welsh folk song as well as a brand new song, either written by the artist or written especially for them. 'Llais' ('Voice') is this creation for Fflach by producer and profesional musician Tudur Morgan, who is celebrating 25 years in the industry.

The six 'voices' are Linda Griffiths, Alistair James, Laura Sutton, Colin Roberts, Einir Dafydd and Tudur himself. Four of the artists were recorded at the Rockcliffe Studio in Llandudno by Simon Gardner, and Linda and Einir's tracks were recordded at Fflach's studio in Cardigan by the producer and musician Lee Mason; among the musicians are Bedwyr Morgan, Lee Mason, Tudur Huws Jones and Delyth and Angharad Jenkins - DnA.

 

Tracks -

01 Lisa Lan (Colin Roberts)

02 Marchnad Llangollen (Linda Griffiths) 

03 Tra Bo Dau (Einir Dafydd)

04 Paid a Deud (Tudur Morgan)

05 Suo Gan (Laura Sutton)

06 Mae 'Nghariad i'n Fenws (Alistair James)

07 Wrth Dy ddrws (Colin Roberts)

08 Can y Gan (Linda Griffiths)

09 Dere Nol (Einir Dafydd) 

10 Yr Eos ar y Glwyd (Tudur Morgan)

11 Dim Mwy I'w roi (Laura Sutton) 

12 Modrwy ar Dy Fys (Alistair James).

 

 

Chwech o leisiau mwyaf unigryw ac amrywiol Cymru'n canu dwy gan yr un - un draddodiadol Gymreig ac un gyfoes, naill ai wedi ei ysgrifennu gan yr artist ei hun neu wedi ei ysgrifennu ar ei cyfer, yn arbennig i'r cryno ddisg hon. Syniad a phrosiect Tudur Morgan yw 'Llais' ac mae Tudur yn dathlu pum mlynedd ar hugain fel cynhyrchydd recordiau a cherddor proffesiynol.

Y chwech 'Llais' yw Linda Griffiths, Alistair James, Laura Sutton, Colin Roberts, Einir Dafydd a Tudur ei hun. Cafodd pedwar o'r artistiaid ei recordio yn Stiwdio Rockcliffe, Llandudno gan Simon Gardner a caneuon Einir a Linda gan y cynhyrchydd a'r cerddor Lee Mason yn Stwidio Fflach, Aberteifi; ymhlith y cerddorion mae Bedwyr Morgan, Lee Mason, Tudur Huws Jones a Delyth ac Angharad Jenkins - DnA.

 

Traciau -

01 Lisa Lan (Colin Roberts)

02 Marchnad Llangollen (Linda Griffiths) 

03 Tra Bo Dau (Einir Dafydd)

04 Paid a Deud (Tudur Morgan)

05 Suo Gan (Laura Sutton)

06 Mae 'Nghariad i'n Fenws (Alistair James)

07 Wrth Dy ddrws (Colin Roberts)

08 Can y Gan (Linda Griffiths)

09 Dere Nol (Einir Dafydd) 

10 Yr Eos ar y Glwyd (Tudur Morgan)

11 Dim Mwy I'w roi (Laura Sutton) 

12 Modrwy ar Dy Fys (Alistair James).

£11.99 -Code(s)Rhifnod:
Fflach CD349H

You may also like .....Falle hoffech chi .....