Lefiticus a Numeri

Author: Gwyn Davies.

Series: Bara'r Bywyd.

A booklet presenting daily readings together with commentary and devotional notes on each reading from the books of Lefiticus and Numeri. Part of a series that arranges Biblical books into handy units for daily readings.

 

Awdur: Gwyn Davies

Cyfres: Bara'r Bywyd.

Llyfryn yn cynnwys darlleniadau dyddiol o lyfrau Lefiticus a Numeri, ynghyd â nodiadau esboniadol a defosiynol ar bob darn. Rhan o gyfres sy'n dosbarthu llyfrau'r Beibl yn unedau hwylus ar gyfer darlleniadau dyddiol.

 

Mae defnydd posibl y llyfrynnau hyn yn helaeth iawn. Er enghraifft, gellir defnyddio'r nodiadau:

-fel arweiniad ar gyfer myfyrdod personol cyson neu achlysurol (ymhob llyfryn, ceir digon o ddarlleniadau dyddiol ar gyfer deufis llawn).
- fel darlleniadau ar gyfer defosiwn teuluaidd.
- fel esboniad syml a darllenadwy ar un o lyfrau'r Beibl.
- fel canllawiau ar gyfer dobarthiadau Beiblaidd neu dosbarthiadau Ysgol Sul.

Ac ar ben hyn oll, fe dyf y gyfres o lyfryn i lyfryn i fod yn esboniad syml, clir a defosiynol, ar y Beibl cyfan.

Dyma fuddsoddiad ysbrydol gwerthfawr i'r holl deulu.

£4.50 -Code(s)Rhifnod: 9781850492528
9781850492528

You may also like .....Falle hoffech chi .....