Adnabod Llythrennau

Author: Elin Meek.

Series: Help Your Child.

Learning About Letters

An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 4-5 years. New edition; first published in 2004.

 

Awdur: Elin Meek.

Cyfres: Helpwch eich Plentyn / Help Your Child.

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun at ddefnydd rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gyflawni'r ymarferion; i blant 4-5 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781843232742
9781843232742

You may also like .....Falle hoffech chi .....