Jim Parc Nest

Author: T.James Jones.

Series: Cyfres Llenorion Cymru: 1.

A collection of autobiographical articles which look at the milestones in the life and works of one of Wales' most prominent writers as he reaches his eightieth birthday. Nearly 40 black and white photographs are also included.

 

Awdur: T.James Jones.

Cyfres: Cyfres Llenorion Cymru: 1.

Casgliad o ysgrifau hunangofiannol sy'n bwrw golwg ar sawl carreg filltir ym mywyd a gwaith un o'n llenorion amlycaf wrth iddo gyrraedd y pedwar ugain. Cynhwysir bron i 40 o luniau du a gwyn sydd hefyd yn gofnod gwerthfawr o'r daith.

 

Un o theorïau llenyddol mwyaf dadleuol yr ugeinfed ganrif oedd honno a gyflwynwyd gan Roland Barthes yn ei draethawd, ‘La mort de l’auteur’. Honnai Barthes na ddylid troi o gwbl at fywyd yr awdur, ei farn wleidyddol, ei grefydd, ei genedligrwydd na’i seicoleg, na chwaith y cyd-destun hanesyddol na’r un nodwedd bersonol arall, wrth ddadansoddi’i waith.

Fuasai gan Barthes fawr i’w ddweud wrth y gyfrol hon, felly, ond i ni’r Cymry, sy’n hoffi gwybod pwy ydi pwy a beth ydi beth, bydd y dehongliad personol o fywyd a gwaith T. James Jones – Jim Parc Nest – yn apelgar a gwahanol. Gwyddys fod hunangofiannau’n gwerthu’n lleng, a bu galw mawr yn y blynyddoedd diweddar am gofiannau swmpus hefyd – meddyliwch am Saunders, Kate, Bob, Waldo a’r cewri un enw eraill. Yn y gyfrol hon, priodwyd yr hunangofiant poblogaidd gyda’r cofiant swmpus, gan ofyn i’r gwrthrych ddadansoddi’i fywyd a’i waith ei hun. Tipyn o her!

Ar y cyfan, mae’r gyfrol yn llwyddo, ond mae hynny am fod yma wrthrych penigamp i gychwyn y gyfres. Ceir dadansoddi treiddgar o ddylanwadau ei fagwraeth ar y llenor, a dyfynnu helaeth (rhy helaeth weithiau) ar ei gerddi. I mi, y penodau gorau oedd y rheiny ble’r âi Jim i’r afael â’i ysgogiad – ei berthynas â gwaith Dylan Thomas, er enghraifft; cafwyd penodau llai gafaelgar tua diwedd y llyfr, ble dododd ei hun mewn magl o ddechrau dyfynnu teyrngedau i aelodau’r teulu, a gorfod dal ati – rhag pechu neb, o bosib.

Dyma gyfrol a fydd at ddant darllenwyr hunangofiannau, cofiannau a barddoniaeth. Os yw’r cerddi’n ormod o bwdin i chi, anwybyddwch nhw a pheidiwch â gadael iddyn nhw amharu ar lif y naratif. Ond byddwch ar eich colled, oherwydd mae hi’n werth dyfalbarhau â nhw – mor ardderchog o fardd yw T. James Jones, a chymaint y dylanwadodd ei fywyd ar ei waith.

Barthes? Bu yntau farw yn 1980 ...

Bethan Mair

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£12.95 -Code(s)Rhifnod: 9781906396756
9781906396756

You may also like .....Falle hoffech chi .....