I Feysydd Pell

Author: Mair Wynn Hughes.

A novel suitable for teenage readers. A sequel to F'Annwyl Leusa. Leusa works as a maid at the Mansion, but a telegram arrives from the trenches in France, announcing that William, her lover, has been shot dead for being a coward. The telegram changes Leusa's life. What effect will losing William have on his parents, and how does Leusa deal with the wounded?

 

Awdur: Mair Wynn Hughes.

Nofel i'r arddegau. Dilyniant i F'Annwyl Leusa. Mae Leusa yn gweithio fel morwyn yn y Plas, ond daw telegram o ffosydd Ffrainc i ddweud bod William, ei chariad, wedi'i saethu am iddo ymddwyn fel llwfrgi. Mae'r neges yn newid bywyd Leusa. Pa effaith a gafodd colli William ar ei rieni, a sut mae Leusa yn dygymod â thrin y clwyfedigion yng nghanol y peryglon i gyd?

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9781904845799
9781904845799

You may also like .....Falle hoffech chi .....