Hoff Hwiangerddi

Cyfres Straeon Swynol.

With this CD-ROM children are given the opporunity to read and listen to the engaging stories being narrated.  Interactive activities which accompany each disc encourage children to develop their reading and writing skills at letter, word and sentence level.

The special features on this CD-ROM include the ability to create user groups, a tracking system and teachers notes. 

System Requirements - Windows 95/98/ME/XP 64MB RAM.

 

Cyfres Straeon Swynol.

Mae'r gyfres yma yn cyflwyno llyfrau poblogaidd ar newydd wedd.  Rhoddir cyfle i blant ddarllen a gwrando ar y straeon difyr yn cael eu lleisio.  Ceir gwerithgareddau rhyngweithiol ar bob disg i ysgogi plant i ddatblygu eu sgiliau darllen ac ysgrifennu ar lefel llythyren, gair a brawddeg.

Mae'r nodweddion arbennig ar y CD-ROM yn cynnwys y gallu i greu grwpiau o ddefnyddwyr system dracio a nodiadau athrawon.

Gofynion y sustem - Windows 95/98/ME/XP 64MB RAM.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....