Henebion, Mwg Bore Drwg

Who are Henebion?

Henebion are a three piece group from Machynlleth – Kristian Jones (guitar a lead vocals), Jake Hinge (bass guitar) and Dio Davies (drums).

The group formed in July 2014, originally under the name of Dio’s Basement … because they practised in the basement at Dio’s house…before settling on Henebion as a permanent name.

Henebion describe themselves as a rock band, and list groups such as Nirvana, Green Day, Blink-182 and of course Candelas amongst their influences.

Great opportunity

The chance to record the new single has been a valuable opportunity for the young band according to their drummer.

“The Selar Singles Club has given us a great opportunity to record in a professional studio for the first time, and to work with a great producer like Ifan” said Dio Davies.

“It’s been a really good opportunity for us, and hopefully the experience will help us develop as a band.”

Y Selar’s Senior Editor is glad to see an exciting young band from Mid Wales beginning to make their mark.

“I came across Henebion for the first time in a gig in Aberystwyth just before Christmas and they immediately made an impression on me” said Owain Schiavone.

“They’re a heavy rock band, with a strong melody to their songs and I can’t wait to hear people’s reaction to the single.”

Tracks -

01. Mwg Bore Drwg

 

Pwy ydy Henebion?

Mae Henebion yn grŵp tri aelod o Fachynlleth sef Kristian Jones (gitâr a phrif lais), Jake Hinge (gitâr fas) a Dio Davies (drymiau).

Ffurfiwyd y grŵp ym mis Gorffennaf 2014, yn wreiddiol dan yr enw Dio’s Basement … gan eu bod yn ymarfer yn Selar tŷ Dio … cyn setlo ar yr enw Henebion.

Mae Henebion yn disgrifio eu hunain fel ‘band roc’ ac yn rhestr grwpiau fel Nirvana, Green Day, Blink-182, ac wrth gwrs Candelas, ymysg eu dylanwadau.

Cyfle Gwych

Yn ôl drymiwr y grŵp, mae’r profiad o recordio’r sengl newydd wedi bod yn un gwerthfawr i Henebion.

“Mae Clwb Senglau’r Selar wedi rhoi cyfle gwych i ni fynd mewn i stiwdio broffesiynol i recordio am y tro cyntaf, ac i weithio gyda chynhyrchydd fel Ifan” meddai Dio Davies.

“Mae wedi bod yn brofiad arbennig o dda i ni, a gobeithio bydd modd i ni ddatblygu fel band o ganlyniad i’r profiad.”

Mae Uwch-olygydd Y Selar yn falch o weld band ifanc cyffrous yn dechrau creu marc yng Nghanolbarth Cymru.

“Mi ddois i ar draws Henebion gyntaf mewn gig yn Aberystwyth cyn y Nadolig ac mi wnaethon nhw greu argraff arnai’n syth” meddai Owain Schiavone.

“Maen nhw’n fand trwm, ond gydag alawon cryf i’w caneuon a dwi’n edrych ymlaen at glywed ymateb pobl i’r sengl.”

Traciau -

01. Mwg Bore Drwg

£0.99 -Code(s)Rhifnod:
Rasal LL023

You may also like .....Falle hoffech chi .....