Heart Motif Slate Door SignArwydd Drws Llechan

Personalise this Heart Motif Slate Door Sign with one line of 25 characters which will be in bold, and one line of 40 characters for a longer message. Above the personalisation is a cute heart motif. The door plaque has a piece of natural, rustic string which enables this item to be hung up.

PLEASE NOTE- Each slate piece will be unique as the item is cut by hand. Due to the nature of slate there will be some differences in the stone (such as texture, cut and smoothness). This may result in natural faults in the surface and edges of the product including flaking and uneven corners.

Each item contains speckles of fools gold which makes a stunning feature and adds to the rustic feel however it may be at times within the area of your personalisation (please see picture).

Ideal for Wedding Gifts, New Home Presents, Anniversary Gifts.

Weight: 0.41 KG
Height: 9.5 CM
Width: 25 CM
Depth: 0.6 CM

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 1st class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.

Warning: please double check your personalisation as how it appears here will be how it appears on the product, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Personoleiddiwch yr Arwydd Drws Llechan hyfryd yma gydag un llinell hyd at 25 llythyren, a llinell arall hyd at 40 llythyren.  Uwchben y personoleido mae calon fach hyfryd.  Gyda'r arwydd drws yma mae llinyn naturiol sydd yn galluogi'r eitem gael ei arddangos.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA - Bydd pob darn llechan yn unigryw gan eu bod yn cael eu torri gyda llaw.  Oherwydd natur y lechan, bydd gwahaniaethau yn y garreg (megis gwead, y toriad a'r llyfnder).  Gall hyn arwain at ddiffygion naturiol yn y wyneb ac ymylon y cynnyrch yn cynnwys plicio a chorneli anwastad.

Mae pob eitem yn cynnwys darnau bach aur sy'n rhoi nodwedd drawiadol i'r lechan ac yn ychwanegu at y teimlad, fodd bynnag, gall fod ar adegau o fewn ardal eich personoli (gweler y llun).

Delfrydol fel anrheg Priodas, Penblwydd Priodas, Cartref Newydd ac ati.


Pwysau: 0.41 KG
Uchder: 9.5 CM
Lled: 25 CM
Dyfnder: 0.6 CM. 

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost dosbarth cyntaf, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan mai fel hyn y bydd yn ymddangos ar y cynnyrch, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£9.99 -Code(s)Rhifnod:
P010505

You may also like .....Falle hoffech chi .....