Hawliau Iaith - Cyfrol Deyrnged Merêd

Editor: E. Gwynn Matthews.

Series: Astudiaethau Athronyddol: 4.

The fourth in the philosophical series, 'Astudiaethau Athronyddol', edited by E. Gwynn Matthews. This book will include readable essays by prominent authors incorporating philosophy with language rights issues. This book will also be in homage to Meredydd Evans (Merêd).

 

Golygwyd gan: E. Gwynn Matthews

Cyfres: Astudiaethau Athronyddol: 4.

Dyma fydd pedwaredd cyfrol y gyfres 'Astudiaethau Athronyddol' dan olygyddiaeth E. Gwynn Matthews. Bydd y gyfrol yn cynnwys ysgrifau darllenadwy gan awduron blaengar yn cyplysu athroniaeth a dadleuon parthed hawliau iaith. Mae'r gyfrol hefyd yn gyfrol deyrnged i Dr Meredydd Evans (Merêd).

Hawl pwy i beth? – Emyr Lewis
Hybu Iaith a Rhyddid Mynegiant: Achos Arwyddion Uniaith Quebec – Dr Huw Lewis
Anghenion ieithyddol fel anghenion gofal iechyd – Yr Athro Steven Edwards
Lladin, Ffrangeg, Saesneg: rhai cwestiynau moesegol am ieithoedd rhyngwladol Cymru – Dr Carys Moseley.
Dichten und Denken: meddwl am iaith yng nghwmni Martin Heidegger – Ned Thomas
Law yn llaw: Athroniaeth a’r Iaith Gymraeg - Dr Huw Wiliams

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9781784611552
9781784611552

You may also like .....Falle hoffech chi .....