Hadau Pen i Waered a Rhai Cwestiynau Gwyddonol Eraill

Author: Brenda Naylor, Stuart Naylor; Welsh Adaptation: Siân Owen.

A Welsh adaptation of Upside Down Seeds and Other Science Questions, a colourful science book for Years 3-4 introducing a group of friends who enjoy asking questions about the world around them, encouraging the reader to investigate further.

 

Awdur: Brenda Naylor, Stuart Naylor; Addasiad Cymraeg: Siân Owen.

Llyfr gwyddoniaeth lliwgar ar gyfer Blynyddoedd 3-4 yn cyflwyno criw o ffrindiau sy'n hoffi gofyn cwestiynau am y byd o'u hamgylch, gan annog y darllenydd i ymchwilio ymhellach.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781855966055
9781855966055

You may also like .....Falle hoffech chi .....