Gwyn y Carw Cloff

Author: Tudur Dylan Jones.

Greta is a little girl who finds a little lame deer in the woods.  She helps the little deer by wrapping her scarf around its leg. Imagine the shock Greta gets months later when Gwyn the little deer, knocks on her window on Christmas Eve and takes her on an adventure with Siôn Corn.

 

Awdur: Tudur Dylan Jones.

Merch fach yw Greta sy'n darganfod carw bach cloff yn y goedwig. Mae'n helpu'r carw bach drwy glymu ei sgarff am ei goes. Dychmygwch y sioc gaiff Greta fisoedd yn ddiweddarach pan mae Gwyn, y carw bach, yn rhoi cnoc ar ei ffenest ar Noswyl Nadolig ac yn mynd â hi ar antur gyda Siôn Corn.

 

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785621642
9781785621642

You may also like .....Falle hoffech chi .....