Gwyn Hughes Jones, Canu'r Cymru

Introduction by Gwyn Hughes Jones: This album – which is designed to be the first in a series – sets out to present the vocal concert culture which has helped form the Welsh singing tradition, with the emphasis on the Welsh tenor solos. I was inspired to start this project by the late Professor Hywel Teifi Edwards. During our many discussions, he spoke with passion about the singing tradition of Wales. One of the early heroes of this tradition was Eos Morlais (Robert Rees, of Dowlais near Merthyr, 1841 – 1892), and Hywel maintained that Eos’ favourite encore was the folk song “Mentra Gwen”. It is therefore as a small tribute to his memory that I include it as the first song in this collection. Hywel also said that the “aged minstrel” in the second song, so wistfully described by Myfyr Emlyn, was in fact Eos Morlais himself, with death approaching. My main debt of gratitude is to Annette Bryn Parri who contributed so much both at the piano and during the editing process. Also to Siwan Evans for her dedicated work as recording and mixing engineer, and to Sain for undertaking this project in the first place. I sincerely hope you will all enjoy this first volume of great Welsh songs. GHJ

Tracks –

1: Mentra Gwen

2: Yr Hen Gerddor

3: Arafa Don

4: Yr Ornest

5: Tyrd Oleu Mwyn

6: Stars

7: Gweddi Pechadur

8: O Na Byddai'n Haf o Hyd

9: Cartref

10: Gwlad y Delyn

11: Y Nefoedd

12: Cymru Fach

13: Bugail Aberdyfi

14: Cymru Annwyl

 

 

Cyflwyniad gan Gwyn Hughes Jones: Bwriad y casgliad hwn – y cyntaf mewn cyfres gobeithio - yw adlewyrchu neu gynrychioli peth o’r diwylliant lleisiol cyngherddol sydd wedi llunio traddodiad y canu Cymraeg, a thraddodiad y tenor Cymreig yn benodol. Fe’m hysbrydolwyd i ymgymryd â’r proseict hwn gan y diweddar Athro Hywel Teifi Edwards. Yn ystod ein sgyrsiau soniai’n angerddol am draddodiad y canu Cymraeg. Arwr y traddodiad cynnar oedd Eos Morlais (Robert Rees o Ddowlais, ger Merthyr Tudful, 1841-1892) ac yn ôl Hywel, hoff encôr yr Eos oedd y gân werin “Mentra Gwen” . Felly teyrnged fach iddo ef yw ei chynnwys fel y gân gyntaf yn y casgliad hwn. Honnai Hywel yn ogystal mai’r Eos yn agos i’w angau oedd yr “Hen ŵr eisteddai wrth y tân a’i farf a’i wallt yn wyn” yng ngherdd hiraethus Myfyr Emlyn, “Yr hen gerddor”. Mae fy niolch yn bennaf i Annette Bryn Parri am ei chyfraniad unigryw i’r gwaith, wrth y piano ac yn yr ystafell olygu. Hefyd i Siwan Evans am ei gwaith trylwyr fel peiriannydd a golygydd, ac i Sain am ymroi i’r prosiect yn y lle cyntaf. Gobeithio y gwnewch chithau fwynhau y gyfrol gyntaf yma o rai o ganeuon gorau ein cenedl. GHJ

Traciau -

1: Mentra Gwen

2: Yr Hen Gerddor

3: Arafa Don

4: Yr Ornest

5: Tyrd Oleu Mwyn

6: Stars

7: Gweddi Pechadur

8: O Na Byddai'n Haf o Hyd

9: Cartref

10: Gwlad y Delyn

11: Y Nefoedd

12: Cymru Fach

13: Bugail Aberdyfi

14: Cymru Annwyl.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886254922
SAIN SCD2549

You may also like .....Falle hoffech chi .....