Gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 2 - Y Llyfr Astudio

Welsh Adaptation: Carroll Hughes.

A Welsh adaptation of a valuable colourfully illustrated volume comprising entertaining information and useful exercises, including an Answers section relating to all aspects of the Key Stage 2 Science course to assist pupils to prepare for the SATs; for 7-11 year-old children. First published November 2001.

 

Addasiad Cymraeg: Carroll Hughes.

Addasiad Cymraeg o gyfrol ddarluniadol lliwgar werthfawr yn cynnwys gwybodaeth ddifyr ac ymarferion defnyddiol ynghyd ag adran Atebion yn ymwneud â holl agweddau'r cwrs Gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 2 i gynorthwyo disgyblion i baratoi ar gyfer TASau; i blant 7-11 oed. Cyhoeddwyd gyntaf Tachwedd 2001.

£4.50 -Code(s)Rhifnod: 9781856445795
9781856445795

You may also like .....Falle hoffech chi .....